Kutse esmatasandi juhtide koolitusele

Avaldatud: 5. august, 2020

Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER ja Kagu-Eesti Puiduklaster kutsuvad taas 1-aastasesse arenguprogrammi  “Esmatasandi juht puidusektoris”. 

KEDA OOTAME ÕPPIMA?

Ootame koolitusele eelkõige neid, kes juba töötavad mööbli- ja puidusektori ettevõtetes ning kelle tööülesannete juurde kuulub kaastöötajate juhendamine ning töö korraldamine. Samuti neid, kes soovivad ja kellel on tööandjate arvates eeldusi saada esmatasandi juhiks.
Esmatasandi juhtidel on ettevõtetes erinevaid ametinimetusi: meister, vahetuse vanem vms. Esmatasandi juht on vastutav kindla töölõigu eest ning korraldab väiksema grupi inimeste tööd. Eestile omastes väikeettevõtetes täidab esmatasandi juhi ülesandeid sageli ettevõtte juht või omanik ise. Seega, võib koolitus olla värskenduseks ka väikeettevõtjale.

MIDA ÕPITAKSE?

 “Esmatasandi juht puidusektoris” õppekava on sündinud 4 riigi: Saksmaa, Läti, Leedu, Eesti koostöös projekti “Skilled Up” raames. Projekti kohta saad rohkem infot lugeda siit: https://tsenter.ee/projektid/erasmus-skilled-up/ 

Oleme püüdnud ehitada koolituse üles võimalikult praktiliselt ning siduda kodused ülesanded õppija igapäevase töö ja töökohaga.
Koolitajatena püstitasime eesmärgi avardada õppijate silmaringi puiduvaldkonnas ja majanduses tervikuna ning anda teadmisi ja kogemusi, mida kasutada igapäeva töö paremaks korraldamiseks. Koolituse raames teevad õppijad läbi ka toote arendamise tsükli – ideest teostuseni, tutvudes samal ajal praktiliselt nii joonestusprogrammi kui viimistlustehnikatega.

Õppekavaga saad põhjalikumalt tutvuda siin: ÕK Puiduvaldkonna esmatasandi juht 01.07.20. (2) 3

Tegemist on töökohapõhise täiendkoolitusega. Õppekava läbinud saavad Võrumaa Kutsehariduskeskuselt vastava tunnistuse.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

Õppetöö toimub 2-4 päeva kuus, tavapäraselt neljapäeviti. Vt koolituskalender: L_Skilled_UP_2020-21
Koolituspäev algab 09.00 ja lõpeb 16.15.  Koolitusel pakume küll kohvi, kuid toekamalt saab einestada kl 12.15 – 13.00 kohalikus Väimela Bistroos.
Valdav osa koolitustest toimub kompetentsikeskuse TSENTER ruumides Väimelas, Pärna tee1.
Grupi suurus on 16 inimest.
Koolitus on õppijatele tasuta.
Registreerumine koolitusele lõpeb 24. augustil 2020 või õppegrupi täitumisel.

REGISTREERU KOOLITUSELE SIIN: https://forms.gle/KeQdPWd5Va4Mfwrc6

Lisaküsimuste korral kirjuta projektijuht Astrid Org`ile  astrid.org@vkhk.ee või helista telefonil: +372 528 3552

Jaga postitust:
Tsenter