Kutse õppima CNC- ja puidupingi operaatoriks – töökohapõhine õpe

Avaldatud: 20. mai, 2020

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem – vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes. Õppimine toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.

Töökohapõhine õpe võimaldab:

  • ühendada töötamist ja õppimist, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
  • saada tavapärased kutseõppe õpilase õigused: taotleda õpilaspiletit, õppetoetusi ning sõidukulu hüvitamist; koolilõuna toetus laieneb, kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
  • õppida läbi praktika ja omandada oskused, mida igapäevatöös selles ametis vajad;
  • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet vastavalt kutsenõuetele;
  • õppekava läbimisel saada kutseõppe lõputunnistus;
  • sooritada kutseeksam, mille edukal läbimisel saada kutsetunnistus.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses on vastuvõtt avatud töökohapõhise õppe järgmistel õppekavadel:

Puidupingioperaator, õppeaeg 1 aasta

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, õppeaeg 6 kuud

Puhastusteenindaja – juhendaja, õppeaeg 1 aasta

Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja), õppeaeg 1 aasta

Abikokk, õppeaeg 1 aasta

Hea ettevõtja! Kui soovid koolitada oma töötajaid töökohapõhise õppe vormis, võta palun ühendust Võrumaa Kutsehariduskeskusega ja anna oma soovist teada. Saame arutada teie ettevõtte töötajatele vajalike oskuste omandamise võimaluste üle ja tuleme hea meelega ettevõttesse töökohapõhisest õppest infot andma.

Lähemalt: Töökohapõhine õpe Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Tutvu lisaks ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppe võimalustega

 Terje Kruusalu, tel 785 0817, Terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Jaga postitust:
Tsenter