Lean meetodite rakendamine logistikaettevõttes

Avaldatud: 8. detsember, 2020

Lean juhtimist ja selle rakendamiseks tarvilikke meetodeid oleme varasemates blogipostitustes kajastanud üsna palju, kuid seniajani ei ole toonud ühtegi reaalset toimivusnäidet kodumaalt. Nüüd on aeg see viga parandada ja allpool Lean rakendamise edulugu koos mõningaste soovitustega Omniva poolt. Tegu on küll peaaegu kolm aastat vana postitusega, kuid sellest ei maksa end lasta heidutada- põhilised Lean tööriistad pärinevad ju suisa 50-ndatest.

Randi Sepping, randi@tsenter.ee

Loe kõiki Lean-juhtimise postitusi

https://omniva.info/2018/03/21/5-aastat-lean-motteviisi/

Martin Luts – Omniva ärioperatsioonide valdkonna juht kirjutab:

Mis kasu saime LEAN’i kasutusele võtmisest?

Tõusis efektiivsus.

Läbi erinevate projektide suutsime tulemuslikkust kasvatada ja raiskamist vähendada. Näiteks 5S metoodika abil suutsime töövahendite otsimisele kuluvat aega sorteerimiskeskuses vähendada kordades. Või näiteks kui analüüsisime kulleri tööpäeva SMED metoodika abil samm-sammult, siis selgus, et väga palju aega nõudis pidev parkimiskella keeramine. Elektroonilise parkimiskella kasutuselevõtt vähendas iga kulleri tööaega päeva kohta kuni 30 minutit! Kokkuhoid tekib pisikestest võitudest.

Töötajate rahulolu ja pühendumuse kasvatamine.

Üks suurimaid LEANi juurutamise võite oli see, et koolituste käigus paranes osakondadevaheline koostöö ja üksteisemõistmine ehk tegemist oli tugeva team building koolitusega. Koolituse läbinud töötajad mõtlevad ühtemoodi, mõistavad, kus suunas liigutakse ning mis on enda või kolleegi tööprotsessi eesmärgid.

Paranes teenuste kvaliteet.

Meile on väga oluline, et kliendid oleks meiega rahul. Mõõdame teenuste kvaliteeti ja kõikidel teenustel on kvaliteedinäitajad paranenud. LEANi abil on töötajate igapäevatöö paremini eesmärgistatud ning seetõttu on näha positiivseid muutusi ka tulemustes. Probleeme lahendatakse kiiremini ja seatud eesmärkidest on olemas parem ülevaade. Rohkem tegeletakse planeerimise ja ennetamisega ning vähem „tulekahjude kustutamisega“. Kliendirahulolu tähtsus on töötajatele paremini teadvustatud.

Jaga postitust:
Tsenter