Merlin Viir: tundmatu olukord ei ole takistuseks, vaid seda nähakse kui võimalust proovida uusi lahendusi

Avaldatud: 27. oktoober, 2020

TSENTRI arendusspetsialisti Ants-Hindrek Tiido ja disainer Merlin Viir´i koostöös valmis üks ainulaadne ja põnev puidust lauamäng.

Mängu autor Merlin Viir räägib mängust: kelle see on mõeldud ja millist abi ta TSENTRIST sai. 

  • Milleks ja kellele see mäng on mõeldud?

Elurikkust ohustavaid tegureid käsitlev õppelauamäng on loodud graafilise disaini eriala lõputöö raames. Viimane versioon on küll lõputöö raamidest juba väljas ja algse prototüübi edasiarendus, millel esile kerkinud puudused on parandatud. Õppelauamängu sihtgrupp on gümnaasiumiastme õpilased ja loodud on see sihipäraseks kasutamiseks Tallinna Loomaaia loodushariduse osakonna liigikaitse aktiivõppeprogrammis. Tallinna Loomaaia loodushariduse osakonna metoodikud olid kaasatud ka teemakohaste tekstide loomise, testimise ning mängumehaanika arendamise poolel, et tagada lõpptulemusena korrektse informatsiooniga kaasaaegne õppevahend. 

  • Millist abi said Tsentrist? Soovitused teistele.

Graafilise disainerina oli see projekt minu jaoks esmane kokkupuude puidu kui trükipinna ja toote materjalina, seega Tsenter oli abiks igal sammul – täpsemad soovitused materjali osas, tootearendus andis 2D ideele 3D vormi, trükifailile soovitused, trükis esile kerkivad valikud tulenevalt materjalist, lisa detailide valimine ja lõpptulemuse teostus. Eks tööd tehes tuleb ikka esile probleeme, mida algselt ei oska näha ja hästi oluline minu jaoks koostööpartneri juures on see, et vigu tuuakse esile, pakutakse lahendusi ja probleemseid kohti parandatakse ning tundmatu olukord ei ole takistuseks, vaid seda nähakse kui võimalust proovida uusi lahendusi, õppida ja areneda töö käigus. 

Soovitusi on lihtsam jagada personaalselt vastavalt projektile, aga üldisemad soovitused:

  1. Katsetada ja teha asju enda mugavustsoonist väljas; 
  2. Küsida ja läbi proovida erinevaid võimalusi;
  3. Varuda piisavalt lisa aega, et jääks võimalus ka muudatusteks, kui need peaks vajalikuks osutuma.  

Hästi lihtne on jääda selle taha kinni, mida on juba tehtud ja nähtud, aga see projekt minu jaoks tõestas just seda, et kui sellest, mida lõpptulemusena saada tahad, näidispilti ei leia, siis on võimalik siiski idee üsna hästi mõistetavaks teha ka koostööpartnerile, kui tal on olemas hea ruumilise mõtlemise oskus. Teha nii nagu ei ole tehtud ei pruugi olla kõige lihtsam algus, aga kui idee saab toimima, siis see innustab edasi tegutsema projekti käigus ja tasub ennast küllaga ära 🙂

Ants-Hindrek Tiido kommentaar

See oli mulle isiklikult põnev väljakutse, projekt oli keerukas ja pidi palju uusi lahendusi välja mõtlema. Kui keegi veel sarnase tootearendusega minu poole pöörduks, siis oskaksin paremini ajakulu prognoosida –  hea toode nõuab enne mitme prototüübi valmistamist. Selliste puiduga seotud või puidust toodete arendamine on teema, millega TSENTRIS hea meelega tegelen. Seda enam, et praegu on ettevõtjal võimalus saada EAS-ist toetust inno- või arendusosaku näol.

Vt lisaks https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/, https://www.eas.ee/teenus/arendusosak/

Märkus: Merlini lauamängu projekt pole toetuse abil tehtud.

Hille Lillemägi, hille@tsenter.ee

Pildid: Merlin Viir

 

Jaga postitust:
Tsenter