Pilootprojekt “Pingioperaatori baaskoolitus” sai positiivse tagasiside

Avaldatud: 14. veebruar, 2022

Reedel jõudis lõpusirgele kaks nädalat kestnud “Mööblitööstuse pingioperaatori baaskoolitus”. Teoreetilise õppe ja masinatel töötamise praktika said õppijad Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomajas ja TSENTRIS. Tegemist oli pilootprojektiga, mille algatus tuli Töötukassa Võrumaa osakonnast, oma sisendi andsid Kagu-Eesti Puiduklastri ettevõtjad ja elluviijaks sai TSENTER. 

Koolitusel osalejatelt ei nõutud erialast töökogemust, hariduse tunnistust ega muid eeldusi ning kokku tuli grupp, kes sisuliselt huvitus mööblitööstuses töötamiseks vajalikest teadmistest.

TSENTRI arendusjuhi Jörgen Dobrise sõnul olid koolitatavad asjalikud ja motiveeritud: “Grupis alustas 9 inimest, kuid kahjuks pidi 3 neist koroona tõttu katkestama, kuid 6 läksid võiduka lõpuni. Need, kes koroona tõttu pooleli jätsid, saavad järgmisel korral poole pealt jätkata, selline kokkulepe on Töötukassaga olemas.” Dobrise sõnul oli koolitatavate tagasiside väga positiivne: “Mõned leidsid, et vaja oleks rohkem praktilist osa ja jooniste lugemist, teised jälle arvasid, et teooria osa võiks põhjalikum olla. See on arusaadav, sest osalejate tase ja ootused olid erinevad. Kui mina oleks tööandja, siis võtaksin need mehed kohe tööle.” Dobrise sõnul sai ta ka sisendit, mida järgmisel korral teistmoodi teha.

Koolitusel osaleja Aare Vene leidis, et tema jaoks oli koolitus väga kasulik: “Mina oleks rohkem tahtnud õppida praktilist poolt, eriti jooniste lugemist. Kui mees metsast läheks pingi taha, siis võiks ta kohe osata joonist lugeda.”

Pilootprojektis osalenud õppurid omandasid üldised teadmised, et töötada erinevatel mööblitootmise seadmetel ning oskused kasutada puitu ja puidupõhiseid materjale. Lisaks teooriale ja praktikale külastati ka kahte mööblitootmisettevõtet: Besters Gruppi ja Perepuitu. 

Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna kommentaar

Pingioperaatori baaskoolitus sai ellu kutsutud eelkõige puidu- ja mööblitööstusvaldkonnas valitseva tööjõukriisi tõttu. Aasta aastalt on selles sektoris aina keerulisem leida erinevaid pingioperaatoreid, seda näitavad ka mitmed uuringud nagu OSKA ja iga-aastane tööjõuvajaduse baromeetri hindamine, mis on läbi viidud Kutsekoja ja Eesti Töötukassa poolt.

Pilootprojektini jõuti tänu tublidele Kagu-Eesti ettevõtjatele, kes tegid ettepaneku, mida antud baaskoolitus võiks sisaldada ja kui paljud neist ettevõtjatest on valmis peale koolitust inimesi ka tööle võtma. Nende mõtetega tulid samuti kaasa kompetentsikeskus TSENTER koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega. Sellest tulenevalt koostati õppekava, mille läbides omandavad koolitatavad teadmised ja oskused, mida ka antud sektori tööandjad hindavad.

Koolitatavate leidmiseks tegi Eesti Töötukassa Võrumaa osakond kõigile arvel olevatele inimestele masspostituse, lisaks pakkusid töötukassa nõustajad seda head võimalust inimestele, kes ise on näidanud üles suurt initsiatiivikust ja tahet ümberõppimiseks.

Kõik pilootprojekti osapooled on jõudnud ühise konsensuseni, et samasugust koolitust tuleks korrata, kuna tööjõuvajadus pingioperaatorite järele on oluliselt suurem. Eesti Töötukassa Kagu-Eesti tööandjate konsultandid Gea Meriste, Pille Mumm ja Merja Teever püüavad järjest enam teha koostööd piikonna ettevõtjatega, et leida üheskoos ja koostööpartnerite abiga parimad lahendused tööjõukriisi leevendamiseks erinevates valdkondades.

Koolituse kava saab näha siit Mööblitööstuse pingioperaatori baaskoolitus 

 

Jaga postitust:
Tsenter