Prinditud pinna vastupidavus sauna keskkonnas

Avaldatud: 21. oktoober, 2021

Eesti Maaülikooli magistrant Taivo Leesment uuris Jörgen Dobrise (TSENTER) kaasjuhendamisel prinditud pinna vastupidavust sauna keskkonnas. Kogu magistritöö on lugemiseks siin Pinnaprint ekstreemtingimustes_TaivoLeesment

Kokkuvõte:

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida prinditud pinna vastupidavust saunakeskkonnas. Antud uurimustöö on üks osa Kompetentsikeskuse Tsenter rakendusuuringust, mis keskendub pinnaprindi kvaliteedile ekstreemtingimustes. Vastavalt koostatud tegevuskavale, kuhu kaasati ka Thermoy AS, valiti välja kolm mõõtmismeetodit. Kasutades Eesti Maaülikooli puidulaborit
ja Tsentrilt saadud mõõtmisseadmeid, katsetati pinnaprinditud katsekehi 40 päeva vältel kahes erinevas saunakeskkonnas. Katsekehade materjaliks valiti termotöödeldud haab, sest Thermory AS esindaja sõnul on nõudlus haavapuidust saunade järgi suurem kui lepapuidust.

Esimeseks saunakeskkonnaks oli soome saunaga sarnanev 100 ºC ja 5% niiskusega keskkond. Teiseks saunakeskkonnaks oli vene saunaga sarnanev 80 ºC ja 40% niiskusega keskkond. Katsekehadel mõõdeti koloriitsust enne katse algust ja iga 10 päeva tagant, kasutades spektrofotomeetrit.
Kokku tehti viis kontrollmõõtmist ja arvutati värvitoonide vahe ΔE. Teiseks muutuvaks parameetriks katsekehadel oli läige, mida mõõdeti läikemõõtjaga enne katse algust ja iga 10 päeva tagant. Läike erinevuste mõõtmiseks hoiti katsekehi 30 päeva saunakeskkondades.
Kolmandaks teostati kümnele katsekehale ristlõikekatsed, millega hinnati akrüültindi adhesiooni vastupidavust iga 10 päeva tagant.

Uuringu mõõtmistulemustest selgus, et pinnaprindi koloriitsus muutus 40 päeva möödudes, kuid visuaalselt hinnates muutust ei täheldatud. Koloriitsuse muutused olid esimese 10 päeva jooksul suuremad kui ülejäänud katse ajal. Soome saunakeskkonnas esines läike suurenemist 40 päeva jooksul, kuid vene saunakeskkonnas esines läike alanemist. Soome sauna keskkonnas olid paremad tulemused tindi adhesiooni osas kui vene saunakeskkonnas. Tingitud niiskest keskkonnast oli tindi adhesioon nõrgem kui soome saunakeskkonnas.

Pilt: Tartu Vspa leilisaun

Kaladega pildid: Daria Prokofieva, Noorus Spa Hotel veekeskus

Jaga postitust:
Tsenter