Puidu- ja mööblisektori osatähtus maakonniti

Avaldatud: 12. oktoober, 2020

Merle Tsirk tegi kokkuvõtte Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüüsist – 2017. ja 2018. a ettevõtete majandusaastaaruannete töötlusest. Ettevõtete arvu juures on arvesse võetud ainult need ettevõtteid, kellel oli müügitulu.

Kui suur on mööbli- ja puidusektori osatähtsus maakondade lõikes?

On teada, et mööbli- ja puidusektoril on suur osatähtsus eelkõige Kagu-Eestis, kuid vaatame täpsemalt üle, kui suur osatähtsus.

Mööblisektor

 • Mööblisektoris tegutses 2018. aastal 712 majanduslikult aktiivset ettevõtet. Kõige rohkem mööblisektori ettevõtteid ettevõtete koguarvust maakonnas oli Võrumaal, Järvamaal ja Jõgevamaal.
 • Töötajate arv oli 2018. aastal 6935. Võrreldes aastaga 2017 tõusis kogu mööblisektori töötajate arv 6%. Kõige rohkem töötajaid mööblisektoris maakonna kogu töötajate arvust on Valgamaal, Võrumaal ja Viljandimaal.

 • Mööblisektori müügitulu oli 2018. aastal 553 miljonit eurot, mis on 12% suurem kui eelneval aastal. Mööblisektori müügitulu on kõige suurema osakaaluga kogu müügitulust Võrumaal, Viljandimaal ja Läänemaal.
 • Mööblisektori eksport oli 2018. aastal 288 miljonit eurot, mis on samuti 12% suurem kui aasta varem. Mööblisektori eksport moodustab kogu maakonna ekspordist kõige suurema osa Lääne-Virumaal, Võrumaal ja Läänemaal.
 • Mööblisektori ärikasum oli 2018 aastal 26 miljonit, mis oli 12% rohkem kui eelneval aastal.

Järgnevas tabelis on maakonnad järjestatud mööblisektori müügitulu järgi kogu maakonna müügitulust.

 • Mööblisektori lisandväärtus hõivatu kohta oli 2018. aastal 24 621 eurot, mis on madalam kui Eesti ettevõtete keskmine. Maakondade lõikes on kõige suurem lisandväärtus hõivatu kohta Raplamaal, Pärnumaal ja Harjumaal, mis on kõrgem kui mööblisektoris keskmiselt.

Puidusektor

 • Puidusektoris tegutses 2018. aastal 950 majanduslikult aktiivset ettevõtet. Kõige rohkem puidusektori ettevõtteid ettevõtete koguarvust maakonnas oli Võrumaal, Valgamaal ja Põlvamaal.
 • Töötajate arv oli 2018. aastal 15 016. Võrreldes aastaga 2017 oli kogu Eesti puidusektori töötajate arv tõusnud 2018. aastal 11%. Kõige rohkem töötajaid mööblisektoris maakonna kogu töötajate arvust on Võrumaal, Jõgevamaal ja Põlvamaal.

 • Puidusektori müügitulu oli 2018. aastal 2,2 miljardit eurot, mis on 13% suurem kui eelneval aastal. Puidusektori müügitulu on kõige suurema osakaaluga kogu müügitulust Võrumaal, Viljandimaal ja Valgamaal.
 • Puidusektori eksport oli 2018. aastal 815 miljonit eurot, mis on 14% suurem kui aasta varem. Puidusektori eksport moodustab kogu maakonna ekspordist kõige suurema osa Võrumaal, Viljandimaal ja Jõgevamaal.
 • Puidusektori ärikasumi oli 2018. aastal 96 miljonit eurot, mis on 14% väiksem kui eelneval aastal.

 • Puidusektori lisandväärtus hõivatu kohta oli 2018. aastal 33 675 eurot, mis on pisut madalam kui Eesti keskmine. Maakondade lõikes on kõige suurem lisandväärtus hõivatu kohta Valgamaal, kus on nimetatud näitaja peaaegu kaks korda kõrgem kui Eesti ettevõtete keskmine, järgnevad Viljandimaa ja Järvamaa, kus on samuti lisandväärtus töötaja kohta kõrgem, kui Eestis keskmiselt.

Kokkuvõtteks:

 • 2018 aastal mööbli- ja puidusektori mahud kasvasid võrreldes eelneva aastaga.
 • Maakondade lõikes sai kinnitust see, et Kagu-Eestis eelkõige Võrumaal on kõige suurem mööbli- ja puidusektori osatähtsus. Näiteks puidusektoris on Võrumaal müügitulu ja ekspordi osatähtsus kogu maakonna müügitulust ja ekspordist rohkem kui veerand.
 • Lisandväärtus töötaja kohta on mööbli- ja puidusektoris üldiselt madalam kui Eesti ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta. Küll aga on puidusektoris selgelt kõrgem lisandväärtus töötaja kohta kui mööblisektoris. Mõtlemapanev on ka see, et Võrumaal on puidu- ja mööblisektori osatähtsus küll suurim maakondade lõikes, kuid lisandväärtus töötaja kohta jääb pigem madalamaks.

Kokkuvõtte tegi: Merle Tsirk, merle@tsenter.ee

Kasutatud allikas:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüüs 2017. ja 2018. aasta ettevõtete majandusaastaaruannete töötlusest. Ettevõtete arvu juures on arvesse võetud vaid ettevõtteid, kellel oli müügitulu.

Jaga postitust:
Tsenter