Puidu- ja mööblisektori ülevaade 2020

Avaldatud: 26. juuli, 2021

2020. aastal ei lasknud puidutööstus end kriisist häirida ning tugeva sisenõudluse toel kasvatati müügimahtusid.

Puidutöötlemisega tegeleb Eestis üle 1000 ettevõtte, mis annab tööd ca 18 000 inimesele.

2020. aastat iseloomustas üldjoontes puidu odav hind ja kõrge nõudlus toodangule, kuid detsembris tõusis puiduhind aasta kõige kõrgemale tasemele.

Eesti puidutööstusele on kogu aeg olnud oluline eksport, mis moodustab ligi kaks kolmandikku müügist. Peamisteks ekspordipartneriteks olid Rootsi, Taani ja Saksamaa, kuhu läks veidi üle kolmandiku ekspordist. Esikolmikust kukkusid välja Soome ja Norra.

2020. aastal jätkas jõudsat kasvu vineeri müük 10%ga ja samuti kasvas viiendiku võrra puidust akende müük. Seni kiirelt kasvanud puitmajade müük kahanes 11%.

2020. aastal kasvasid palgad puidutööstuses aasta varasemast kiiremini ning sektori keskmine jõudis Eesti keskmisele veidi lähemale. Esialgsetel andmetel kahanes hõivatute arv sektoris mõne protsendi võrra, kuid lisandväärtus kasvas. See tähendas, et tootlikkus hõivatu kohta suurenes samuti. Lisaks kasvas sektori kasum aastaga ligi kolm korda.

Pandeemia koos logistika probleemidega jättis jälje ka mööblitööstusele, nii eksport kui ka siseturg langesid.

Mööblitootmisega tegeleb Eestis ca 800 ettevõtet, mis annavad tööd ligi 7000 inimesele.

Eesti mööblitööstus on järjest enam orienteeritud siseturule, kuid see võib muutuda läbiajal keerulisemaks, sest IKEA avas kaupluse ka Eesti turul.

Välisturgude osakaal on langenud 80%lt 60%le. Kõige olulisemad eksportturud on Põhjamaad Soome, Rootsi, Taani ja Norra, mis moodustavad kokku 72% kogu ekspordimahust. Kolme suurimasse sihtriiki 2020. aastal eksport langes, langus oli suurim Taani suunal, vähenedes kolmandiku võrra. Suurematest partneritest kasvas eksport Saksamaale 20% võrra.

2020. aastal vähenes hõivatute arv sektoris 12% võrra. Keskmine palk kasvas veidi aeglasemalt riigi keskmisest ning mahajäämus Eesti keskmisest palgast süvenes, mis muudab tööjõu leidmise mööblitööstusele veelgi raskemaks.

2020. aastal õnnestus aga mööblitööstusel oluliselt efektiivust parandada. Odav tooraine ja tugev töötajate arvu kärpimine tõi endaga kaasa viimaste aastate parima kasumi ning efektiivsussuhtarvude paranemise. Kasum kasvas aastaga 53% ja töökulude tootlikkus 12%.

Vaata täpsemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerimi ning Rahandusministeeriumi 2020. aasta majandusüksuste ülevaatest https://mkm.ee/sites/default/files/majandusulevaade_2020.pdf

Ülevaate tegi Merle Tsirk

Foto: Tauno Erik, Skilled-up

Jaga postitust:
Tsenter