Puiduhäki saab üles ehitada vastavalt ettevõtte väljakutsetele

Avaldatud: 7. detsember, 2022

Puidu häkkimisest ja selle ettevõttesisesest kasutamisest kirjutab Lauri Semevsky.
 
25.-27. novembrini toimus Tallinnas Eesti Kunstiakadeemias järjekorras juba kuues puiduhäkk, ametliku nimetusega Garage48 Future of Wood: Rebuild Ukraine.  

See puidupõhiste tootearenduste sari sai teadupärast alguse TSENTRIST juhitud EstLat projekti „Wood & Furniture“ raames 2017. aasta oktoobris. Algselt ühekordsena mõeldud üritus osutus sedavõrd jõuliseks, et on sealtpeale toimunud igal aastal ja sealjuures väga erinevates asukohtades: Võrumaa Kutsehariduskeskuses, Cesise tehnoloogia- ja disaini keskkoolis, Eesti Kunstiakadeemias ning Eesti Maaülikoolis.  

TSENTER on lisaks aktiivsele osalemisele iga-aastases korralduses pannud mentorite näol alati välja ka ekspertiisi mööblidisaini, puidutehnoloogia ja viimistlusvahendite valdkondades. Sel aastal pälvisin häki originaalse korraldajana ja pideva panustajana ka pisut tögava aunimetuse „puiduhäki vanaisa“, mille üle olen loomulikult ääretult uhke.  
 
Selle aasta peateema oli kahjuks ootuspäraselt Rebuild Ukraine ehk Ukraina taas-ülesehitamine, kuna üks suuremat sorti naaberriik ei suuda keskajast välja rabeleda ja valib seetõttu ka vastavad viisid oma tahtmiste teistele pealesurumiseks. Häkatoni mõistes tähendas see ennekõike puitmaterjali nutikat, kulutõhusat ning keskkonnasõbralikku rakendamist nii arhitektuursete lahenduste loomisel kui ka mööbli- ja tööstudisainis selleks, et aidata ukrainlastel nüüd kohe ja pikemas perspektiivis. 
 
19-st meeskonnast saavutas peavõidu meeskond 1+X, kes töötas modulaarse lahenduse kallal kodude loomiseks Ukrainasse, kasutades selleks muuhulgas kohaliku materjalina põhku. 

Teise koha saavutas Safe space, kes mõtles õhuhäirete ajal varjenditesse varjuvatele inimestele ning lõi elemetaarset privaatsust pakkuva telgi-laadse lahenduse. Sellise töö otstarve võib eestlastele pisut ähmaseks jääda, aga Ukrainast osalevad arhitektidest mentorid pidasid seda üheks vajalikumaks lahenduseks selle häki raames. 

Kolmanda koha saavutas tiim Kamoon, kes oli võtnud eesmärgiks innoveerida sõduri kiivri varjevõrkude kudumise metoodikat, et seeläbi vähendada ühele varjevõrgule kuluvat aega 60 minutilt vähem kui 5 minutile. 48 tunni vältel ehitati valmis masina prototüüp, mille abil finaalis 3-minutilise presentatsiooni jooksul üks varjevõrk ka valmis kooti. 

 
Terminoloogiast

Puiduhäkk järgib omal ajal tarkvaraliste tootearendusürituste jaoks välja töötatud formaati, mille üldlevinud nimetuseks kujunes hackathon, ehk häkkimise maraton. Et puit on füüsiline materjal ja üldjuhul on ka tulemuseks füüsiliste prototüüpide valmimine, siis viimastel aastatel on hakanud juurduma nimetus makeathon ehk tegemise/valmistamise maraton. Eestikeelses suhtluses on siiski suupärasem kasutada väljendit puiduhäkk, millest omakorda võiks järeldada, et tulemuseks on häkkpuit. 🙂 


Puiduhäkk on valdkondlik innovatsioon

Puiduhäkk on kujunenud selle valdkonna tulevikku vaatavaks arendusürituseks, kust võib välja kasvada ka maailma mõistes olulist innovatsiooni. Näiteks on seda rada käimas kolme aasta eest puiduhäkilt alguse saanud Single.Earth, kes püüab luua toimivaid seoseid loodus- ja elukeskkonna ning maaomaniku rahakoti vahele, et metsa puhul tekiks raie kõrvale alternatiivne viis teenida tulu metsa elurikkust säilitades.  

Järjest enam on kuulda teadlaskonna pingutustest ja ka saavutustest puidukeemia valdkonnas. Seda teemat on puiduhäki korraldusmeeskonnas võtnud vedada Eesti Teadusagentuur.  
 
Aastate jooksul on puiduhäkkidel osalenud ka mitmeid puidu- ja mööblisektori ettevõtjaid. Mõned isegi korduvalt. Miks? Sest makeathon’i formaat võimaldab adresseerida probleeme või väljakutseid ning kiiresti ideestada ja prototüüpida võimalikke lahendusi.

Selsamal põhjusel on rida ettevõtteid, kes sellisest formaadist on haisu ninna saanud, asunud seda rakendama ka ettevõttesiseselt. Oluline on leida olemasolevale probleemile toimiv lahendus, kuid vähemalt sama tähtis on kontsentreeritud tegevuse käigus tekkiv ühise eesmärgi nimel pingutamise ja õlg õla kõrval töötamise tunne, mis meie kogemuse järgi lainetab järele veel vähemalt nädalaid.

Ettevõttesisese häki läbiviimiseks ei pea ilmtingimata kasutama Garage48 puiduhäki formaati. Selle saab üles ehitada vastavalt ettevõtte ja püstitatud väljakutse eripärale. Siinkohal on TSENTER valmis valdkonna ettevõtetega selles protsessis kaasas käima, aidates ettevõtte häkatoni läbi viia või siis soovitades/vahendades teisi spetsialiste protsesse juhtima. 
 
 
Lauri Semevsky, lauri@tsenter.ee
„puiduhäki vanaisa“ 

Fotod: Garage48 Future Of Wood kodulehelt

Viited:

https://garage48.org/events/garage48-future-of-wood-rebuild-ukraine-2022

https://www.facebook.com/events/618092676555197

Jaga postitust:
Tsenter