Töökohapõhine õpe tisleritele

Avaldatud: 23. november, 2021

Võrumaa KHK avab töökohapõhise õppe grupi tisleri erialal (kutseõppe 4. tase). Õpe toimub 1 päeval nädalas, neljapäeviti. Õpet toetab PRÕM programm. Kogu praktika tehakse töökohal ning ettevõtte poolne praktika juhendamine on tasustatud. Lõpetamisel sooritatakse kutseeksam.

Info ja registreerumine:
Terje Kruusalu
tel 56905389, 7850817
e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Tisleri töökohapõhises õppes omandatakse täiendavad teadmised ja oskused (tase 4):

  • puidust ja puidupõhistest materjalidest mööbli- ja puittoodete detailide valmistamisest, toodete koostamisest, viimistlemisest ja paigaldamisest, järgides ettenähtud tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid;
  • tööaja ja materjalide aja- ja kuluefektiivset kasutamisest;
  • töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõuete järgimisest töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel;
  • koostööst ja meeskonnatöös osalemisest, sotsiaalsete ja enesekohaste pädevuste arendamisest ning vastastikust suhtlemist toetaval viisil käitumisest.

Õpingud koosnevad põhiõpingute ja valikõpingute moodulitest.

Põhiõpingud: Tisleri alusteadmised; Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas; Mööbli ja puittoodete joonestamine; Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsitöötlemise tehnoloogia; Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia; Raamkonstruktsiooniga mööbli ja puittoodete valmistamine; Korpusmööbli valmistamine ja paigaldamine.

Valikõpingud: Puidu kuivatamine ja kaitse; Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas; Masinprojekteerimine; Saematerjalide tootmine; Eritellimusmööbli valmistamine; Ettevõtlusõpe; CNC tehnoloogia.

Õppeaeg: Õpingud on võimalik läbida 1 aastaga. Vastuvõtul rakendatakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA).

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus  ja vähemalt üheaastane töökogemus puidu- või mööblitootmisettevõttes.

Õppevorm: töökohapõhine õpe, sessioonõpe (1 päev nädalas või 1 nädal kuus, arvestades töötava õppija võimalustega).

  • 1/3 õppest Võrumaa Kutsehariduskeskuses, 2/3 ettevõttes töökohal
  • Tasuta võimalus teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks
  • Ettevõtte, õppija ja kooli vahel sõlmitakse praktikaleping
  • Ettevõtte praktikajuhendajale makstakse töötasu õppijate juhendamise eest
  • Õppe läbimisel saab õppija kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel kutsetunnistuse
  • Õppijal on õigus saada õppetoetusi samadel tingimustel teiste kutseõppe õpilastega: heade õppetulemuste eest alates 2.semestrist põhitoetust (60 eur/kuus),  samuti hüvitatakse ühistranspordikulu kodu ja kooli vahel.

Õpe toimub programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine”  (PRÕM) raames.

 

Jaga postitust:
Tsenter