TSENTER innustab noori ettevõtlusega tegelema

Avaldatud: 8. jaanuar, 2021

2019. aastal külastas TSENTRIT ligi 1000 inimest, neist umbes pooled olid õpilasgrupid. Aastal 2020 oli külastusi vähem. See muidugi ei tähenda huvi langust, vaid mõistagi oli süüdi koroonapandeemia, mis seadis omad piirangud. Mitmed kohtumised ja külastused on edasi lükatud teadmata ajaks.

Aastal 2020 külastasid TSENTRIT erinevad grupid Eesti haridusasutustest: Tartu Kutsehariduskeskuse tislerid ja CNC-operaatoriks õppijad, Eesti Maaülikooli puidutöötlemise tehnoloogia ja TalTechi puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia eriala tudengid, kes tutvusid TSENTRI võimalustega ning said ülevaate trendidest mööbli- ja puidutööstuses. Meie varasem partner Tartu Kunstikool kasutas ka 2020. aastal võimalust viia TSENTRIS  läbi tootearenduse valikkursus. Noored lahendasid reaalset ülesannet, st töötati välja pakendid Uma Mekk´i toodetele. 

Ka õpetajad on leidnud TSENTRIST midagi uut ja huvitavat. Näiteks õppisid Antsla Gümnaasiumi õpetajad, kuidas kasutada laserlõikuspinki ning Jõgevamaa Ettevõtliku Kooli võrgustiku õpetajad tutvusid õppereisi käigus TSENTRI tegemistega.

TSENTRIST kogusid inspiratsiooni ja uusi mõtteid ka töötute grupid Töötukassa Põlva- ja Võrumaa osakondadest ning Tercare Koolituskeskusest. 

Alustavate ettevõtjate ja noorte nõustamist vedas eest ettevõtte juhtimise kogemusega Kaido Mäesalu, kuid valdkonna populariseerimisega noorte hulgas oli hõivatud suur osa TSENTRI meeskonnast – kaasa lõid töötajad nii kontorist kui masinasaalist. Masinasaalis töötavad spetsialistid nõustasid ja aitasid prototüüpide arendamisel ja väikepartiide tootmisel. 

Valdkonna populariseerimiseks noorte hulgas on loodud koduleht  ja sotsiaalmeedia grupp Digiliblikas.ee

Alljärgnevalt on loetelu viimase 2 aasta koostööst noortega

2019

 • Tegime ettekande septembris toimunud töö- ja karjäärimessil „Tänane ulme on homne argipäev“.
 • Viisime läbi keelekümbluse projekti raames toimunud õppepäeva Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilastele (osales 43 täiskasvanud õppijat + 2 õpetajat)
 • Õpilasfirmad perioodil 2018 sügis – 2019 kevad:

  • ÕF Pomp (taimega valgusti)
  • ÕF TatSee (patsikummikäevõru)
  • ÕF Prein (ajuarendavad mängud)
  • ÕF Awaja (seinale kinnituv pudeliavaja)
  • ÕF Tillansia (õhutaimede hoidikud)
  • ÕF Greeny Bag (puidutükkidest mosaiikpilt riidekottidele)
  • ÕF Wood Book

2020

 • Aitasime läbi viia Tartu Kunstikooli õpilaste praktikat TSENTRIS, mille raames loodi pakend(id) Uma Mekk kaubamärgi toodetele
 • Viisime TSENTRIS läbi majandustunni ja praktikumi Parksepa kooli 10. klassile.
 • Põlvamaa Töötukassa korraldatud töö- ja karjäärimessil esines Kaido Mäesalu koos Kuldar Leisiga. Noortele tehti tunniajane ettekanne teemal „Tulevik on kohal“.
 • Olime mentoriks Kagu-Eesti õpilasfirmadele korraldatud Idee Labor üritusel, osalejatel aidati arendada äriideid, mis olid seotud puidu kasutamise ja väärindamisega. 
 • Viisime läbi Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži õppejõududele päevase praktilise koolituspäeva. Tutvustasime TSENTRI tehnoloogilisi võimalusi ning kogemusi koostöös teiste haridusasutustega, andsime ülevaade TSENTRI ja regiooni õpilasfirmade koostööst, näitasime erinevaid maketeerimise ja prototüüpimise oskusi, tutvustasime seadmeparki ning jagasime edulugusid ja praktikaid.
 • Lõime aktiivselt kaasa Võru maakonna “Vunki mano” loometalgutel. Kõnealune projekti aitab edendada Võru maakonda kui sotsiaalse innovatsiooni sõbralikku piirkonda, kus koosloome on uus norm avalike teenuste ja kogukonda puudutavate lahenduste arendamisel. 
 • Viisime kahel korral läbi Võru valla noortemaleva praktilise töötoa koos koolitusega.
 • Võõrustasime Jõgevamaa Ettevõtliku Kooli võrgustiku koolide õpetajate õppereisi Võrumaale, kus rääkisime kogemustest õpilasfirmadega – milliseid tooteid oleme aidanud õpilastel arendada ning kuidas on olnud meie koostöö koolidega ning ettevõtjatega.
 • Andsime panuse projekti „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“.
 • Aitasime ellu viia projekti „Prügikast“, mille taga oli 3 Võru Kesklinna Kooli õpilast. Idee tekkis noortel  ,,Idee starteri’’ raames. Valmis 2-kohaline prügikast, kuhu on võimalik visata oma taara ja ka paberid. TSENTER aitas noori idee realiseerimisel, toetas materjalide ja tööriistadega ning valmistas 4 lõpptoodet. Toode osutus nõnda populaarseks, et noored on saanud juba kaks tellimust.
 • TSENTRI abiga valmis 13-aastase õpilase projekt “Patareide pesa”, kus töötasime koos välja kena viimistlusega vineerkarbi, kuhu koguda patareid enne kogumispunkti viimist.
 • Saaremaa õpilasfirmade mitteformaalse ettevõtlus- ja majandusõppe päeva „Puit ja pärand“ läbiviimine Tsentris. Kokku osales 25 õpilast (5.-12. klass ning ametikooli esimene kursus). Ettekanne noortele järgnevatel teemadel: Puit, kui väärtuslik materjal; mida tähendab tootearendus ja mida disain; puidu väärindamist võimaldavad kaasaegsed seadmed. Lisaks praktiline töötuba – laseriga vineeri lõikamine, laserprinteriga pildi printimine puidule lähtudes noorte endi ideedest.
 • Osalesime haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursi “Õppimine on põnev” žüriis.
 • Jagasime kogemusi Jyväskylä kutsekooli õpetajatele ja õpilastele koostöökogemusest ettevõtjatega.
 • Projekt „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine Antsla Gümnaasiumis” sai positiivse otsuse ning TSENTER panustab sellesse projekti 6.-11. klassi õpilaste koolituse “Idee sünnist praktilise tooteni” läbiviimisel.
 • Õpilasfirmad perioodil 2019 sügis – 2020 kevad:

  • ÕF Epowood, Värska Gümnaasium (EPOst tehtud meened) 
  • ÕF Klapo, Võru Gümnaasium (kõrvaklappide hoidja) 
  • ÕF Taleio, Võru Gümnaasium (puidust teatrikotid)
  • ÕF Bresh, Võru Gümnaasium (disainhambaharjad)
  • ÕF Rahakott, Võru Gümnaasium (vineerkattega rahakott)
  • MF Remenber, Valgamaa (seinale riputatav tahvel)
  • MF AegWood, Valgamaa (seinakellad)
  • 2 firmat, millel veel nime polnud (puukujulised puidust ehtepuud ja mulgi mustritega puidust magnetid).
  • Õpilasfirmad perioodil 2020 sügis – 2021 kevad:

   • ÕF Helgits (prosshelkur) 
   • ÕF Kiku (puidust hambaharja varred)
   • ÕF Holomiit (3D hologramm projektor)

 

Info panid kokku: Kaido Mäesalu, Merle Tsirk ja Hille Lillemägi

TSENTRI noortevaldkonna tegemiste kajastused Õpetajate Lehes

 

Pilt: ÕF Helgits helkurpross

Jaga postitust:
Tsenter