Vanakeste voodi kogemuslugu

Avaldatud: 23. oktoober, 2020

ÜRO projektsioonidele tuginedes on aastal 2050 üks inimene kuuest (16%) 65-aastane või vanem. Aastal 2019 oli see üks üheteistkümnest (9%). Ameerika Ühendriikides ja Euroopas on aastaks 2050 iga neljas inimene 65-aastane või vanem. 

Aastal 2018 oli esimene aasta maailma ajaloos, kus 65-aastaste või vanemate inimeste osakaal globaalses populatsioonis ületas alla viie aastaste laste osakaalu. 80-aastaste või vanemate inimeste arv, mis 2019 aastal oli 143 miljonit, kolmekordistub aastaks 2050 – 426 miljonile. 

Ülaltoodud statistika lubab ennustada, et lähiaastatel hakkame me tõenäoliselt oluliselt rohkem mõtlema ja rääkima eakatele suunatud teenustest ja toodetest. 

Eakatele suunatud mööbli valik on kesine

Kui vaadata eakate eluolu ja nende hoolekandet Eestis kitsalt mööbli vaatenurgast siis võib tõdeda, et eratarbijale mõeldud ning eakatele sobivate parameetrite ja lisafunktsioonidega mööbli pakkumine jaekaubanduses on kesine. Samuti on tavaks, et hoolekandeasutused ostavad oma ruume ehitades või renoveerides sisustuse riigihanke vähempakkumise vormis. See aga soodustab olukorra tekkimist, kus pakkuja teeb nii soodsalt kui võimalik mööbli, mis vastab tellija kirjeldustele. Seevastu tellija ehk ei teagi täpselt, mis parameetreid ja funktsioone hanke kutsesse lahti kirjutada kuna keegi ei ole süsteemselt tegelenud lõpptarbija vajadustest ja soovidest lähtuva tootearendusega eakate mööbli (praegu veel) kitsukeses nišis. 

Eakate mööbli nišil ja selle arengutel oleme silma peal hoidnud juba mõnda aega. 2019. aasta oktoobris külastasime Taanis Aarhus’is ka selleteemalist mainekat konverentsi AAL Forum 2019.  

Mööbel peab olema vajadusi arvestav ja mugav

Kõnealuse eakate voodi tootearenduse projektis oleme esimestest sammudest peale hoidnud tihedat kontakti Sotsiaalministeeriumiga ja selle haldusalasse kuuluva Koeru Hooldekeskusega. Koeru Hooldekeskus andis algetapis tootearenduse vaates väga väärtuslikku sisendit ja on olnud kaasatud ka kõigis järgnevais etappides. Samuti oleme pidanud väärtuslikke vestlusi Võru Haigla õendusosakonnaga ning eraviisiliselt omakseid hooldavate inimestega.  

Käesoleva tootearendusprojekti eesmärgiks on lahti mõtestada ja prototüübiks vormida rida funktsioone, mida me eakana või eaka eest hoolitsejana tahame mööbli juures näha. Maailmas valmistatakse kõrgel tasemel funktsionaalseid voodeid, mis teevad imeasju elektri (ja vahel tundub, et lausa maagia) jõul. Tihtipeale aga kaasneb sellega konkreetse voodi haigla-laadne välimus ja meie mõistes kolossaalne maksumus.  

Oleme vanakeste voodit arendades püüdnud püsida nö keskteel – et loodava prototüübi kasutajal oleks kaetud peamised vajadused ning lisaks oleks käepärast mõned mugavused. Ja et see kõik toimiks ergonoomiliselt parimal moel. Kasutame peamise materjalina lamineeritud vineeri, et ühitada puhastatavus puidu soojuse ja pehmusega.  

Funktsionaalsuselt koosneb komplekt järgmistest osadest: 
– muudetava kõrgusega voodi;  
– vasakule või paremale voodiküljele kinnitatav öökapp/käetugi; 
– hooldustarvikute kapp/istepink voodi jalutsis;  
– eraldiseisev muudetava kõrguse ja kaldenurgaga konsoollaud ratastel. 

Lisada saab ühe salvestatava jaamaga nn „ühe nupu raadio“, lugemislambi ja voodi serva alla paigutatava liikumisanduriga öövalgusti, mis valgustab põrandat siis, kui jalad üle voodi serva maha panna. 

Valmistame tootearendusprojekti käigus 2-3 voodikomplekti, mida plaanime partnerite juures Koeru Hooldekeskuses ja paralleelselt ka mõnes Võrumaa hooldusasutuses testida. Testimise eesmärgiks on pakutavate funktsioonide ja parameetrite osas koguda kasutajate ja tugiisikute tagasisidet.  

Laiemas vaates on käesoleva tootearendusprojekti eesmärk teostada sihipärast tootearendust eakatele mööbli nišis, et täita lünka tellijate ootuste ja valmistajate võimekuse vahel. Et tellija oskaks paremini kirjeldada, mida ta soovib ning et valmistajal oleks võtta eeskuju reaalsete kasutajate tagasisidel põhinevate järeldustega arendusprojektist. 

Tekst ja fotod: Lauri Semevsky, lauri@tsenter.ee

Toote renderdus:

Prototüübi valmistamine:

Jaga postitust:
Tsenter