Algas projekt “Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine”

Avaldatud: 18. jaanuar, 2024

Druk, Tauno Erik

TSENTER saab lähiajal uue hingamise – seoses uue projektiga “Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine” käivituvad uued tegevused ja teeme ka investeeringuid masinaparki.

Põhisuunad jäävad ikka samaks: aitame ettevõtteid tootearenduses, teeme viimistluskatseid ja toimuvad valdkondlikud koolitused. Robot Roberta jääb samuti töölainele.

Kokkuvõte projekti tegevustest

1. Alustava ettevõtte tootearendus – alustava ettevõttega koostöös tootearendusprotsessi läbiviimine ning toote prototüüpide valmistamine.

2. Toimiva ettevõtte tootearendus – tegutsevate/kasvavate ettevõtetega lepinguliselt tootearendusprotsessi läbiviimine ning toote prototüüpide valmistamine.

3. Innovaatiliste tootmislahenduste juurutamine – Robotiseerimislahenduste katsetamine, digilahendused tööstuse tööjõu väljaõppes (VR, liitreaalsus), tootmisliinide kaasajastamine.

4. Koolitused – Koostöös Kagu-Eesti puiduklastri, Töötukassa, VAK-i ja puidu- ja mööblitootmise valdkonna ettevõtetega ja organsiatsioonidega valdkondliku koolitusvajaduse kaardistamine, koolituste (sh infopäevade, konverentside, seminaride jms) sisuline ettevalmistamine ning läbiviimine. Start-UP päevad.

5. Valdkondlikud katseprotsessid – ettevõtetelt saadud sisendi põhjal katsete ja testide läbiviimine. Nt viimistlusmaterjalide kliimakapikatsed, liimühenduse tugevuskatsed vms.

6. Valdkondlik nõustamine

Tootmisruumid ja seadmed

Projekti raames on plaanis hankida ka erinevaid suuremaid ja väiksemaid seadmeid, mida on vaja ekspertteenuse ja nõustamise pakkumiseks. Suuremad seadmed, mida hangitakse on:

1) Pinnaprinteri prindipead (2 tk)

2) Tööjaamad projekteerimiseks (arvutid ja monitorid), 6 tk

3) Paksushöövel

4) Formaatsaag

5) Solidworks SWOOD tarkvara litsents

6) Freespink

7) Käsiviimistlsuseade (kõrgsurve pihustuskomplekt)

Lisaks nimetatutele hangitakse mitmeid väiksemaid seadmeid ja tööriistu.

Haridus

1. Kutse- ja kõrgkooliõpetajate kaasamine ettevõtlusvõrgustikesse – valdkondlike kutseõpetajate ja tehnoloogiaõpetajate võrgustike arendamine. Kutseõpetajate ja tehnoloogiaõpetajate kaasamine ettevõtete koolitussündmustele.

2. Õpilasfirmade tootearendus ja prototüüpimine – suunatud puidu ja puidupõhiste materjalidega tegelevatele õpilasfirmadele. Õpilasfirmade nõustamine tootearendusprotsessis, koostöö, ideekavandite väljatöötamine, mudelite loomine, prototüüpide valmistamine.

TSENTRI projektijuht on Reelika Soe, reelika@tsenter.ee

Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit

Draakoniaasta pildi autor: Tauno Erik, tauno@tsenter.ee

Jaga postitust:
Tsenter