Kellelt Eesti mööblitööstus mahtu võidab või kellele kaotab?

Avaldatud: 8. jaanuar, 2018

Artikkel annab ülevaate sellest, milliste riikidega Eesti konkureerib mööblisektoris Eesti jaoks olulisemates eksportriikides ja kes on nendes riikides suurimad turul kasvajad ning langejad.

Ülevaade on koostatud Trade Map andmebaasi põhjal, kus kajastub info ekspordi ja impordi statistika, trendide ja indikaatorite kohta. Selle põhjal saab uurida, millised riigid on Eesti jaoks olulisemad sihtturud ning millised riigid konkureerivad seal sihtturul sama tootegrupi osas. Andmebaasis on kasutusel rahvusvaheline kaupade kirjeldamise ja kodeerimise süsteem —  harmoneeritud süsteem (HS), mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon. HS koosneb umbes 5000st 6-kohalisest koodist. Andmebaasis on rohelisega märgitud hinnangulised väärtused. Ülevaates on kasutatud HS-koodi 9403.

2016. aastal olid Eesti mööblitööstuse olulisemad ekspordiriigid Soome, Taani, Rootsi, Saksamaa ja Norra (vt tabel 1).

Tabel 1. Eesti mööbli eksport 2016. aastal

Riik Eksport rahalises väärtuses 2016. aastal  (mln USD) Osakaal kogu ekspordist
Soome 55,7 28,39%
Taani 34,3 17,47%
Rootsi 33,2 16,93%
Saksamaa 17,1 8,72%
Norra 7,9 4,02%
Prantsusmaa 7,6 3,85%
Inglismaa 6,7 3,44%
Venemaa 4,9 2,52%
Läti 4,4 2,26%
Tšehhi 3,6 1,81%
Hiina 2,9 1,48%
Šveits 2,8 1,43%
USA 2,5 1,27%
Leedu 2,2 1,14%
Teised riigid 10, 5,26%
Kokku 196,2 100,00%

 

Eesti mööblitootjate ekspordist moodustas 2016. aastal 30,4% puitmööbli (v.a kontori-, köögi- ja magamistoamööbel ning istmed) eksport (vt tabel 2). Järgnesid 28,2%-ga puidust magamistoamööbli ning 23,9%-ga puidust köögimööbli eksport. Mööbli eksport on vähenenud viimase viie aastaga 8%. Kõige rohkem ehk 15% on vähenenud mööbliosade eksport ning kõige rohkem ehk 40% on suurenenud plastikmööbli eksport. Viimastel aastatel on muutunud trendikamaks plastikust ja metallist mööbli eksport.

Tabel 2. Eesti mööbli eksport valdkonniti 2016. aastal

Tooted Eksport rahalises väärtuses 2016.  aastal (mln USD) Osakaal kogu mööbli ekspordist Ekspordi kasv rahalises väärtuses aastatel 2012-2016 (%)
Puitmööbel (va kontori-, köögi- ja magamistoamööbel, istmed) 59,6 30,4% 2
Puidust magamistoamööbel 55,4 28,2% -10
Puidust köögimööbel 50,0 23,9% -2
Mööbliosad 12,3 6,3% -15
Puidust kontorimööbel 10,6 5,4% -5
Metallmööbel (va kontorimööbel, istmed) 5,3 2,7% -12
Metallist kontorimööbel 4,2 2,1% 28
Plastikmööbel 1,4 0,7% 40
Muudest materjalidest mööbel 0,3 0,1% -4
Bambusest või rotangist mööbel 0,02 0,0% -1
Kokku 196,2 100,0% -8

Allikas: www.trademap.org

Eesti konkureerib Soomes kõige rohkem Rootsi ja Hiina mööblitootjatega

Eesti on kõige suurem mööbli Soome importija, moodustades kogu sealsest mööbliturust 20,2% (vt tabel 3). Selle põhjuseks võib pidada asjaolu, et suure osa Eesti ekspordist Soome moodustab nn passiivne eksport, st Soome ettevõtted soovivad Eestist leida allhanke tegijaid ning suured Soome eksportijad on Soome ettevõtete tütarettevõtted. Samuti soosib mööbli eksporti hoogne elamuehitus.

Eesti konkureerib Soomes turumahu poolest kõige rohkem Rootsi ja Hiina mööblitootjatega. Eesti mööblitootja saab oma toodangu eest Soomes keskmisest kõrgemat hinda. Soome mööbli import on viimasel viiel aastal langenud 4%, kuid Eesti import Soome langes samal ajavahemikul 2%.

Tabel 3. Soome import 2016. a

 Riik Import rahalises väärtuses 2016.  aastal (milj. USD) Osakaal kogu impordis (%) Imporditud kogus  aastal 2016 (tonnides) Imporditud tonni rahaline väärtus (USD/tonnid) Impordi kasv rahalises väärtuses aastatel 2012-2016 (%) Imporditud koguse kasv aastatel 2012-2016 (%)
Eesti 64,7 20,20% 17434 3711 -2 1
Rootsi 58,3 18,20% 12505 4661 -11 -14
Hiina 53,3 16,60% 15427 3453 9 10
Poola 27,4 8,60% 13084 2096 -1 1
Taani 17,8 5,60% 3849 4629 -9 2
Leedu 16,6 5,20% 9742 1699 4 6
Saksamaa 16,3 5,10% 4276 3802 -8 -6
Itaalia 14,8 4,60% 4907 3013 -11 -7
Austria 7,1 2,20% 1925 3704 5 10
Slovakkia 6,6 2,00% 2384 2749 4 11
Vietnam 3,3 1,00% 853 3913 -1 -2
Tšehhi 3,3 1,00% 1034 3221 21 15
Teised riigid 30,6 9,70% 7805      
Kokku 320,0 100,00% 95225 3361 -4 -1

Allikas: www.trademap.org

Kõige suurem kasvaja Soomes viimasel viiel aastal oli Hiina ning kõige suurem langeja oli Rootsi (vt tabel 4). Huvitav on asjaolu, et kuigi Rootsi omab ligi viiendikku Soome mööbliturust, on ta viimase viie aastaga oluliselt vähendanud eksporti Soome. Hiina omab samuti olulist osa Soome mööbliturust, kuid on viimase viie aastaga oluliselt rohkem Soome eksportima hakanud ning seetõttu võib Hiinat pidada Eesti mööblitootjate jaoks tulevikus Soome mööbliturul oluliseks konkurendiks.

Tabel 4. Suuremad kasvajad ja langejad Soome mööbliturul perioodil 2012-2016

Kasvajad Langejad
Riik Impordimahu muutus 2012-2016 (mln USD) Riik Impordimahu muutus 2012-2016 (mln USD)
Hiina 14,0 Rootsi -27,7
Leedu 3,1 Itaalia -7,9
Austria 1,7 Saksamaa -6,1
Tšehhi 1,7 Taani -4,6
Slovakkia 1,0 India -2,1
Norra 0,8 Inglismaa -2,1
Sloveenia 0,8 Malaisia -1,9
Valgevene 0,5 Eesti -1,3
Türgi 0,2 Portugal -1,3
Jaapan 0,15 Indoneesia -1,2

Allikas: www.trademap.org

Eesti mööbli eksport Taani on olnud tõusutrendis

Taani mööbli impordis moodustas Eesti 2016. aastal 4,5% (vt tabel 5). Eesti konkureerib Taanis turumahu poolest kõige rohkem Rootsi, Hiina, Saksamaa, Poola ja Itaaliaga. Eesti mööblitootja saab Taani turul keskmisest madalamat hinda. Taani mööbli import on viimasel viiel aastal tõusnud 1%. Eesti eksport Taani on aga viimase viie aasta jooksul tõusnud 10%.

Tabel 5. Taani import 2016. aastal

 Riik Import rahalises väärtuses 2016.  aastal (mln USD) Osakaal kogu impordis (%) Imporditud kogus  aastal 2016 (tonnides) Imporditud tonni rahaline väärtus (USD/tonnid) Impordi kasv rahalises väärtuses aastatel 2012-2016 (%) Imporditud koguse kasv aastatel 2012-2016 (%)
Rootsi 170,8 21,4% 67511 2530 -4 1
Hiina 147,9 18,6% 53538 2762 -2 -1
Saksamaa 102,8 12,9% 25672 4005 2 2
Poola 76,9 9,7% 40591 1895 14 20
Itaalia 45,3 5,7% 19993 2265 -1 6
Eesti 35,9 4,5% 14104 2547 10 15
Leedu 27,2 3,4% 9291 2924 2 9
Austria 19,4 2,4% 4688 4144 -1 2
Läti 16,4 2,1% 4520 3626 8 6
Tšehhi 14,9 1,9% 2971 5012 -3 -11
Holland 13,8 1,7% 2817 4909 11 26
Vietnam 12,1 1,5% 3614 3343 5 4
Bulgaaria 11,3 1,4% 1897 5935 12 13
Inglismaa 8,9 1,1% 2181 4072 -7 14
Slovakkia 8,7 1,1% 1245 6967 1 0
Teised riigid 84,5 10,6% 20111      
Kokku 796,7 100,0% 274744 2900 1 4

Allikas: www.trademap.org

Kõige suuremad kasvajad olid Poola, Saksamaa ja Eesti ning kõige suuremad turu langetajad Rootsi, Hiina ja Soome (vt tabel 6). Taani turule, nagu ka Soome, on Rootsi eksporti oluliselt vähendanud. Kui Hiina oli Soome mööbliturul kõige suurem ekspordi kasvaja, siis Taani turul on Hiina üks suuremaid langetajaid. Taani turule on võrreldes teiste riikidega eksporti oluliselt suurendanud Poola, kes tõenäoliselt hakkab Eestile üha rohkem konkurentsi pakkuma keskmiselt soodsama hinna tõttu. Ka Eesti jaoks on Taani mööbliturg muutunud viimase viie aasta jooksul ahvatlevamaks.

Tabel 6. Suuremad kasvajad ja langejad Taani turul perioodil 2012-2016

Kasvajad Langejad
Riik Impordimahu muutus 2012-2016 (mln USD) Riik Impordimahu muutus 2012-2016 (mln USD)
Poola 35,8 Rootsi -29,3
Saksamaa 13,9 Hiina -20,7
Eesti 11,6 Soome -3,1
Bulgaaria 4,8 Inglismaa -3,0
Läti 4,7 Tšehhi -2,5
Leedu 4,1 Portugal -1,3
Holland 3,8 Norra -1,3
Serbia 3,4 Araabia Ühendemiraadid -0,54
Sloveenia 3,2 Hongkong, Hiina -0,52
Rumeenia 3,0 Kanada -0,50

Allikas: www.trademap.org

Rootsi mööbli impordis moodustas 2016. aastal Eesti 2,8% (vt tabel 7). Eesti konkureerib Rootsis turumahu poolest kõige rohkem Poola, Hiina, Leedu, Taani, Saksamaa, Itaalia ja Slovakkiaga. Eesti mööblitootja saab Rootsi turul keskmisest kõrgemat hinda. Rootsi  mööbli import on viimasel viiel aastal jäänud rahalises väärtuses samale tasemele. Eesti aga suurendas eksporti Rootsi viimase viie aasta jooksul 9%.

Tabel 7. Rootsi import 2016. aastal

Riik Import rahalises väärtuses 2016.  aastal (mln USD) Osakaal kogu impordis (%) Imporditud kogus  aastal 2016 (tonnides) Imporditud tonni rahaline väärtus (USD/tonnid) Impordi kasv rahalises väärtuses aastatel 2012-2016 (%) Imporditud koguse kasv aastatel 2012-2016 (%)
Poola 195,9 17,0% 99479 1969 7 9
Hiina 171,6 14,8% 58321 2943 -2 -1
Leedu 162,4 14,0% 109103 1488 9 11
Taani 128,8 11,1% 28508 4519 -2 3
Saksamaa 128,8 11,1% 39613 3251 -9 -8
Itaalia 52,3 4,5% 25821 2024 -7 -2
Slovakkia 40,1 3,5% 21917 1831 2 9
Eesti 32,9 2,8% 11477 2824 9 9
Tšehhi 31,0 2,7% 13944 2221 26 19
Soome 30,4 2,6% 4007 7581 -2 3
Vietnam 23,4 2,0% 6941 3369 6 3
Rumeenia 16,4 1,4% 8844 1855 2 4
Norra 16,1 1,4% 2937 5513 -10 -3
Holland 11,8 1,0% 1161 10126 -3 -7
Teised riigid 114,3 9,9% 34777      
Kokku 1155,8 100,0% 466850 2476 0 4

Allikas: www.trademap.org

Kõige suuremad kasvajad olid Poola, Leedu, Tšehhi ja Eesti ning kõige suuremad langejad Saksamaa, Hiina ja Itaalia (vt tabel 8). Ka Rootsi turul hakkab tõenäoliselt järjest enam Eestile konkurentsi pakkuma odav Poola ja Leedu mööbel. Huvitav on ka see, et Saksamaa on võrreldes Hiinaga enam kui kaks korda rohkem vähendanud mööbli eksporti Rootsi.

Tabel 8. Suuremad kasvajad ja langejad Rootsi mööbliturul perioodil 2012-2016

Kasvajad Langejad
Riik Imporditud mahu muutus 2012-2016 (mln USD) Riik Imporditud koguse mahu 2012-2016 (mln USD)
Poola 55,4 Saksamaa -55,3
Leedu 48,6 Hiina -22,4
Tšehhi 18,0 Itaalia -16,9
Eesti 10,6 Austria -7,3
Rumeenia 3,6 Norra -7,1
Läti 3,5 Sloveenia -5,6
Bosnia ja Hertsegoviina 3,4 Taani -4,7
Vietnam 3,3 Portugal -4,7
Türgi 2,6 Soome -2,9
Bulgaaria 2,5 Inglismaa -2,8

Allikas: www.trademap.org

Eesti mööblil on Saksamaal palju kasvuruumi

Saksamaa mööbli impordis moodustas 2016. aastal Eesti 0,8% (vt tabel 9). Eesti konkureerib Saksamaal turumahu poolest päris paljude riikidega – Poola, Hiina, Itaalia, Austria, Šveits jt. Eesti mööblitootja saab Saksamaa turul keskmisest kõrgemat hinda. Saksamaa kogu import on viimasel viiel aastal tõusnud 1%. Eesti aga on suurendanud viimase viie aastaga Saksamaale müüki 33%, olles protsentuaalselt viie aasta kõige suurem müügi kasvataja.

Tabel 9. Saksamaa import 2016. aastal

Riik Import rahalises väärtuses 2016  aastal (mln USD) Osakaal kogu impordis (%) Imporditud kogus  aastal 2016 (tonnides) Imporditud tonni rahaline väärtus (USD/tonnid) Impordi kasv rahalises väärtuses aastatel 2012-2016 (%) Imporditud koguse kasv aastatel 2012-2016 (%)
Poola 1317,2 23,8% 692813 1901 5 6
Hiina 898,7 16,2% 350208 2566 0 1
Itaalia 581,1 10,5% 236909 2453 -6 -1
Austria 240,6 4,3% 67974 3540 -1 5
Šveits 209,5 3,8% 32072 6532 -6 -6
Tšehhi 204,0 3,7% 67332 3030 5 5
Holland 161,6 2,9% 27963 5780 1 1
Prantsusmaa 151,2 2,7% 55513 2724 -5 -6
Rootsi 143,6 2,6% 98367 1460 -6 1
Taani 135,2 2,4% 33466 4041 -4 -6
Slovakkia 131,4 2,4% 67746 1940 4 7
Türgi 129,1 2,3% 52150 2477 8 16
Leedu 121,5 2,2% 84788 1433 -4 -6
Ungari 113,8 2,1% 31692 3591 -4 1
Rumeenia 109,2 2,0% 59526 1834 9 21
Vietnam 101,2 1,8% 28254 3581 -1 -2
Taipei, Hiina 80,8 1,5% 25540 3162 2 6
Inglismaa 73,5 1,3% 15202 4835 6 1
Hispaania 68,1 1,2% 26514 2568 22 35
India 63,0 1,1% 21953 2869 4 5
Bosnia ja Hertsegoviina 54,4 1,0% 18873 2881 4 9
Eesti 41,7 0,8% 11392 3664 33 34
Sloveenia 37,1 0,7% 12302 3014 -6 -4
Läti 31,8 0,6% 9642 3300 -4 -12
Teised riigid 338,1 6,1% 103113      
Kokku 5537,7 100,0% 2231304 2482 1 3

Allikas: www.trademap.org

Kõige suuremad kasvajad olid Poola, Tšehhi ja Hispaania ning kõige suuremad langejad Itaalia, Šveits ja Rootsi (vt tabel 10). Võrreldes teiste riikidega on Poola oluliselt rohkem kasvatanud mööbli eksporti Saksamaale. Ka Eesti on viimase viie aastaga märkimisväärselt suurendanud eksporti Saksamaale.

Tabel 10. Suuremad kasvajad ja langejad Saksamaa turul perioodil 2012-2016

Kasvajad Langejad
Riik Impordi mahu muutus 2012-2016 (milj. USD) Riik Imporditud mahu muutus 2012-2016 (milj. USD)
Poola 292,1 Itaalia -129,7
Tšehhi 37,9 Šveits -57,1
Hispaania 36,6 Rootsi -29,6
Rumeenia 35,2 Hiina -25,3
Türgi 30,6 Prantsusmaa -22,6
Eesti 27,0 Taani -22,4
Slovakkia 19,5 Leedu -20,3
Ukraina 17,7 Indoneesia -20,0
Taani 14,2 Ungari -16,0
Bosnia ja Hertsegoviina 13,2 Austria -11,4

Allikas: www.trademap.org

Norra turul on suurima kasvu teinud Leedu ja Austria mööblitootjad

Norra mööbli impordis moodustas 2016. aastal Eesti vaid 1,1% (vt tabel 11). Eesti konkureerib Norras turumahu poolest päris paljude riikidega – Rootsi, Taani, Leedu, Poola, Hiina jt. Eesti mööblitootja saab Norra turul keskmisest madalamat hinda. Norra mööbli import on viimasel viiel aastal langenud 5%. Eesti aga on suurendanud viimase viie aastaga müüki Norra 19%, olles protsentuaalselt viie aasta üks suurimaid müügi kasvatajaid. 

Tabel 11. Norra import 2016. aastal

Riik Import rahalises väärtuses 2016.  aastal (mln USD) Osakaal kogu impordis (%) Imporditud kogus  aastal 2016 (tonnides) Imporditud tonni rahaline väärtus (USD/tonnid) Impordi kasv rahalises väärtuses aastatel 2012-2016 (%) Imporditud koguse kasv aastatel 2012-2016 (%)
Rootsi 271,0 25,6% 66137 4098 -11 -3
Taani 239,7 22,6% 39675 6043 -5 -2
Leedu 97,1 9,2% 39698 2447 7 11
Poola 97,0 9,2% 37333 2600 2 5
Hiina 95,3 9,0% 26183 3640 -5 -5
Itaalia 42,8 4,0% 12245 3491 -8 -2
Saksamaa 42,7 4,0% 6807 6274 -13 -24
Slovakkia 19,4 1,8% 8502 2286 5 13
Austria 16,7 1,6% 5396 3093 25 75
Tšehhi 12,7 1,2% 3133 4059 15 20
Eesti 11,9 1,1% 3763 3175 19 14
Soome 11,7 1,1% 1784 6548 -4 4
Holland 10,9 1,0% 2436 4482 -2 8
Inglismaa 10,6 1,0% 944 11285 -3 -4
Läti 9,3 0,9% 2328 4024 10 15
Prantsusmaa 9,2 0,9% 1827 5057 -3 -3
Teised riigid 60,3 5,7% 13932      
Kokku 1058,7 100,0% 272123 3890 -5 0

Allikas: www.trademap.org

Kõige suuremad kasvajad olid Leedu, Austria ja Poola ning kõige suuremad tlangejad Rootsi, Taani, Saksamaa ja Hiina (vt tabel 12).

Norra mööblituru puhul on huvitav see, et Rootsi ja Taani omavad küll suurimat osa Norra mööbliturust, kuid samal ajal on nad ka viie aastaga kõige rohkem vähendanud eksporti Norra. Tõenäoliselt vallutab lähitulevikus ka Norra turu Leedu ja Poola odav mööbel.

Tabel 12. Suuremad kasvajad ja langejad Norra turul perioodil 2012-2016

Kasvajad Langejad
Riik Imporditud mahu muutus 2012-2016 (mln USD) Riik Imporditud mahu muutus 2012-2016 (mln USD)
Leedu 22,8 Rootsi -150,7
Austria 10,7 Taani -51,6
Poola 8,7 Saksamaa -26,4
Tšehhi 5,9 Hiina -26,3
Eesti 5,6 Itaalia -13,9
Läti 3,0 Taipei, Hiina -3,1
Slovakkia 2,9 Šveits -3,0
USA 0,8 Inglismaa -2,7
Valgevene 0,7 Portugal -2,5
Hongkong, Hiina 0,6 Rumeenia -2,1

Allikas: www.trademap.org

Ülevaate põhjal võib teha Eesti mööblitootjate ekspordi lähiaja trendides sellised järeldused:

  • Kõige enam eksporditakse puidust mööblit, kuid trendikamaks on muutunud ka muudest materjalidest mööbli tootmine (nt plastik ja metall).
  • Eesti jaoks kõige olulisemates ekspordiriikides Soomes, Taanis, Rootsis, Saksmaal ja Norras hakkab järjest enam konkurentsi pakkuma Leedu ja Poola odavama hinnaklassiga mööbel.

Merle Tsirk, TSENTRI büroojuht

Jaga postitust:
Tsenter