Lõppes Eesti EL välisriigi programm TSENTER ONE

Avaldatud: 31. detsember, 2023

EESTI EL VÄLISPIIRI PROGRAMM: ENHANCING THE TRAINING CAPACITY OF TSENTER IN ORDER TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF THE WOOD AND FURNITURE INDUSTRY SMES

Projekti nimi: Enhancing the training capacity of the wood and furniture competence centre TSENTER in order to increase the competitiveness of the wood and furniture industry SMEs.

Lühike nimetus projektile: TSENTER-ONE

Periood: 01.07.2023 – 31.12.2023 (6 kuud) Partner: Kagu-Eesti Puiduklaster

Projekti eelarve on 159 574 €, millest toetus on 143 592,30 € (omaosalus 15 954,70 €).

Ajavahemikul 01.07.2023 – 31.12.2023 vedas TSENTER Eesti EL välispiiri programmi projekti TSENTER-ONE ehk Enhancing the training capacity of the wood and furniture competence centre TSENTER in order to increase the competitiveness of the wood and furniture industry SMEs. Projekti partneriks oli Kagu-Eesti Puiduklaster.

Projekti üldine eesmärk oli pakkuda puidusektori VKE-dele paremaid koolitustingimusi, võimaldades neil omandada uue tehnoloogia kasutuselevõtuks vajalikke teadmisi, uuendusi teha ja väärtusahelas ülespoole liikuda.

Koolitused olid mõeldud puidu- ja mööblitööstuse sektori spetsialistidele ning Töötukassa poolt koolitusele saadetud inimestele. Programmide väljatöötamisel võeti arvesse naiste erihuve ja puuetega inimeste erivajadusi.

Peamisteks väljunditeks olid:

1. Ostetud uued seadmed ja tööriistad. 2. Kahe uue koolitusprogrammi väljatöötamine. 3. Läbi viidud 10 koolitust, kasutades uusi seadmeid.

Peamised tegevused ja nende panus projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamisse olid:

1. Seadmete ja töövahendite hankimisega tagatakse, et õpetajatel/koolitajatel on kaasaegsed vahendid kvaliteetse koolituse läbiviimiseks ning sisustatud stuudio toodete tutvustamiseks/jäädvustamiseks õpilastele ja VKE-dele.

2. Koolitusprogrammide väljatöötamine võimaldab sihipäraselt tegeleda erinevate sihtrühmadega ning õpetada neile uusi oskusi uute seadmete abil.

Projektijuht Lauri Semevsky

Projekti kajastused TSENTRI kodulehel:

https://tsenter.ee/sundmused/moobli-ja-puitesemete-pildistamine/

https://tsenter.ee/sundmused/video-valmistamise-koolitus-mitteproffidele/

https://tsenter.ee/sundmused/vaikeobjektide-pildistamise-koolitus/

https://tsenter.ee/tsentri-fotostuudio-ootab-ettevotjaid-pilte-tegema/

https://tsenter.ee/tsenter-hakkab-virtuaalreaalsuse-abil-ettevotjaid-koolitama/

https://tsenter.ee/projektid/enhancing-the-training-capacity-of-tsenter-in-order-to-increase-the-competitiveness-of-the-wood-and-furniture-industry-smes/

Puiduklastri lehel https://puiduklaster.ee/puiduklaster-osaleb-prjektis-tsenter-one/

Antud postitus valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab TSENTER ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.
Projekti TSENTER-ONE kaasrahastab Euroopa Liit Interreg alt välispiiri programmi raames.

Programmi leht on leitav siit: Inforegio – EU Regional and urban development (europa.eu)

 

 

 

Jaga postitust:
Tsenter