Mööbli- ja tarbeesemete tootearenduse tarbijatestimise metoodika väljatöötamine I etapp

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0349

Mööbli- ja tarbeesemete tootearenduse tarbijatestimise metoodika väljatöötamine I etapp

Euroopa Regionaalarengu Fond
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
Võrumaa Kutsehariduskeskus, kompetentsikeskus TSENTER

Partnerid: Alusta OÜ (registrikood 14467109), Kiikhobu Lastemööbel OÜ (registrikood 14362310), Tarmeko LPD OÜ (registrikood 11139126), aktsiaselts WERMO (registrikood 10051010).

Projekti lühikirjeldus

Töötada välja metoodika, mis võimaldaks mööbli ja puittoodete tootearenduse võimalikult varajases faasis võimalikult väikeste kuludega prognoosida turu nõudlust ja toote vastavust potentsiaalse tarbija ootustele ning vastavalt tarbija tagasisidele toodet täiendada.

Projekti eesmärk

Mööblitootmise klassikalise tootearenduse protsessi puhul saavad tootjad tarbijalt tagasisidet alles siis kui toode on poes. Protsess toote ideest kuni poodi võtab kaua aega – aasta või kauemgi. Toote prototüüpimine ning prototüübi näitamine võimalikele tarbijatele on võimalik ainult kohtades, kus tootja saab vahetult kohtuda tarbijate või nende esindajatega. Enamjaolt kogutakse sel viisil tarbijatelt tagasisidet ainult messidel, mis on kallis tegevus. Lisaks saadakse sel juhul enamasti tagasisidet ostujuhtidelt, mitte lõpptarbijatelt. Fotorealistlikud pildid 3D joonistest võiksid anda tarbijale hea ettekujutuse uuest mööbliesemest, kuid puuduvad uuringud, mille alusel saaks ainult piltide põhjal tarbijalt kogutud tagasiside pealt ennustada toote müügiedu.

Tavaliste küsitluste läbiviimisel on probleemiks, et tarbija ütlus “meeldib” või “ei meeldi” pole piisavalt kvaliteetne sisend toote edasi arendamiseks. Tarbijad ei taha sageli ka oma tegelikke tundeid väljendada, proovides pigem ära arvata, mis on küsitleja ootus. Seega on vajadus välja töötada metoodika, mis aitaks leida optimaalseima tee tagasiside korjamiseks potentsiaalsete tarbijate käest hindamaks uue toote võimalikku müügiedu, vältides tavaküsitlustes tekkida võivat vastuste kallutatust. Kasutades pilgujälgimise ja emotsioonimõõtmise tehnoloogiaid, on eesmärgiks töötada välja metoodika, mis võimaldaks vastavalt arendatava toote omadustele hinnata prototüüpimise vajalikkust tootearenduse varajases faasis. Kui on võimalik ilma prototüüpe tegemata koguda tarbijatelt objektiivset tagasisidet ning vastavalt tagasisidele teha toote juures parandusi enne tootega turule minemist, siis tuleb prototüübid valmistada võimalikult hilises tootearenduse faasis.

Projekti tulemus 

Metoodika võimaldab TSENTRIL hakata pakkuma tootearenduse tugiteenust, mille abi saavad Eesti ja välisriikide mööbliettevõtted optimeerida oluliselt tootearenduse protsessi, sest füüsilisi prototüüpe on vaja vähem teha ning ümber teha. Tänu protsessi kiirendamisele võimaldab metoodika muuta innovaatiliste materjalide ja ühenduslahenduste testimist odavamaks ning tõsta uute toodete edu tõenäosust. Omades võimalikult varajases tootearenduse faasis informatsiooni tarbijate eelistuste kohta, on Eesti ettevõtetel ka tugevam läbirääkimiste positsioon edasimüüjatega tehinguid tehes, mis võimaldab suurendada hinda ning lisandväärtust. Selle tulemusena suudavad mööbliettevõtted säilitada kasumlikkust ka kasvavate palkade tingimustes. Antud projekt aitab meetme eesmärkidest lähtudes liikuda Eesti ettevõtetel keerukamate ja uudsemate toodete tootmise suunas ning kasvatada käivet säilitades töökohad.

Projekti kogumaksumus on 100 929,60 €
Projekti toetus on maksimaalselt 85 790,16 €

Projekti alguskuupäev: 01.09.2018
Projekti lõppkuupäev: 31.07.2019

Projektijuht: Mart Nilson, mart@tsenter.ee

Projekti tulemused:

Tulemused pdf-na: Tarbijauuringu lühikokkuvöte (mööbel)

TSENTRI blogipostitus

Kui toode on hea, siis näita teda reaalselt, kui on kehv, siis näita pilti

Jaga postitust:
Tsenter