Epoksiidvaigu valamine

Koolituse aeg muutub, 11.06 ei toimu

Aeg: 18.06 ja 28.06.2021 kl 9 – 16

Asukoht: TSENTER

Maht: 16 tundi

Sihtrühm: erialase hariduseta või vananenud oskustega puiduvaldkonna töötajad; erineva haridustaseme- ja töökogemusega puiduvaldkonnas töötajad või tööotsijad. 

Grupi suurus: 8 inimest

Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutöö valdkonnas

Koolituse lõpetanu:

 • teab epoksiidvaigu ettevalmistuse etappe ja materjali koostist;
 • oskab vaigu kasutamiseks ette valmistada töösegu ja kasutada õigeid töövahendeid;
 • tunneb vaigu valamise tehnoloogilisi ning järeltöötlemise protsesse;
 • teab töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid;
 • tunneb kvaliteedinõudeid;
 • oskab valmistada vastavalt etteantud juhistele väiksema toote.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

 • Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded epoksiidvaigu kasutamisel
 • Eposkiidvaikude liigitus ja materjali valiku põhimõtted
 • Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendid
 • Kvaliteedinõuded vaigu valamisel, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine

Praktiline töö: 14 tundi

 • Puitmaterjali ettevalmistus
 • Tööohutusnõuded käsiseadmete kasutamisel
 • Epoksiidvaigu töösegu ettevalmistus ja valamine
 • Järeltöötlus pindade ettevalmistamiseks
 • Viimisltusprotessid kvaliteetse pinna saavutamiseks

Õppekava:

Kursuse tasu on 399 €, mille sees on ka kõik materjalid epoksiidlaua valmistamiseks. Kursuse tulemusena valmib diivanilaud.

Ainult eelregistreerimisega

Registreerimine:

Lisainfo: Jorgen@tsenter.ee, tel 58557378

Jaga postitust:
Tsenter