Kas meil on liiga palju mööblitootjaid?

Avaldatud: 3. september, 2021

Jaak Nigul rääkis konverentsil “Mööblitööstuse väljakutsed 2021”, et mööblitootjaid on liiga palju ja konkurents tihe, sest sisenemislävi on madal. See tähendab, et väikese mööblitootmise alustamiseks on vaja suhteliselt vähe raha.

Äriregistri andmeid uurides selgub, et Eesti puidu- ja mööbliettevõtetest on 3/4 sellised, kus töötab 1 kuni 9 inimest (74%) ja 93% kõigist ettevõtetest on sellised, kus on alla 50 töötaja (väikeettevõtted). Siit arvestusest on välistatud kõik need ettevõtted, kus on andmetesse märgitud 0 töötajat, seega on mikroettevõtete arv tegelikult veelgi suurem.

Puidutöötlemisega tegeleb Eestis üle 1000 ettevõtte, mis annab tööd ca 18 000 inimesele: Puidu- ja mööblisektori ülevaade 2020 – TSENTER

Puidu- ja mööblisektori ettevõtete arv on suurim Harjumaal, kuid kui võrrelda seda kogu ettevõtete arvuga maakondade lõikes, siis on see Eesti madalaim. Kõige rohkem puidu- ja mööblisektori ettevõtteid kogu ettevõtete arvust maakonnas on Võrumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Valgamaal. Enim uusi sektori ettevõtteid on aastatel 2017-2019 loodud Hiiumaale, Raplamaale ja Läänemaale. Puidu- ja mööblisektori osatähtsus Eestis – TSENTER

Mööblisektori lisandväärtus hõivatu kohta on oluliselt madalam kui Eesti keskmine lisandväärtus hõivatu kohta. Mööbli- ja puidusektori osatähtsus maakondade lõikes – TSENTER

2020. aastal õnnestus aga mööblitööstusel oluliselt efektiivust parandada. Odav tooraine ja tugev töötajate arvu kärpimine tõi endaga kaasa viimaste aastate parima kasumi ning efektiivsussuhtarvude paranemise. Kasum kasvas aastaga 53% ja töökulude tootlikkus 12%. Puidu- ja mööblisektori ülevaade 2020 – TSENTER

Kuidas siis ikkagi ellu jääda? Raul Kirsimäe ettekandest konverentsil “Mööblitööstuse väljakutsed 2021″ saab välja tuua järgmised soovitused:

  • Toorainete hindade kallinemine on toonud uue mõõtme juhtimisotsustesse – vajadus üle vaadata tarnelepingute tingimused ja struktuur ning klientidega läbi rääkida hinnamuutused.
  • Riskide juhtimine on jätkuvalt väga oluline arvestades probleeme tarneahelates ning ebakindlust viiruse leviku piiramisel.
  • Efektiivsuse kasvule suunatud investeeringud on jätkuvalt väiksema riskiga võrreldes mahtude kasvule orienteeritud investeeringutega.
  • Jätkusuutlikkus on kujunemas hügieenifaktoriks – see on tegutsemise eelduseks  tarneahelates.
  • Tänased otsused muudavad maailmamajandust pikaks ajaks. Hoolimata soodsast konjunktuurist ja hetke tööturu olukorrast on oluline keskenduda pikaajalist konkurentsivõimet tõstvatele investeeringutele.
  • Oleme valmis finantseerima ettevõtete plaane automatiseerimisel, digitaliseerimisel ja toodete arendamisel. Kuhu lähed, Eesti mööblitööstus? – Raul Kirsimäe, Swedbank (slideshare.net)

Viited korjas kokku Hille Lillemägi, hille@tsenter.ee

Fotol on Sternoberg OÜ grill-kiik

Jaga postitust:
Tsenter