TSENTRI tegevused – 2022 kokkuvõte

Avaldatud: 6. veebruar, 2023

Reelika Soe tegi koondi TSENTRI 2022. aasta tegevustest. Tegevuste ülevaade projektidest Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus TSENTER innovatsioonivõimekuse tõstmine ja Koostöö-robotmanipulaatorite rakendusvõimalused puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes. Lisaks TSENTRI tegevused noortega ning TSENTRI teenused.

Toote- ja turuarendus

Kaugtöömööbli komplekt testimisel, suvi 2022. Foto: Entrepreneurs Forest
 • Valmis modulaarse multifunktsionaalse mööbli näidiskomplekt, kus on esindatud erinevad elemendid (sisaldab viit riiulit, kolme sahtlit, üht väikest kappi, üht keskmist kappi ja üht suurt kappi). Lisaks konstruktsioonielementidena erinevas mõõdus tühjad metallkuubikud, mis võimaldavad komplektil näida nö õhulisena.

Märkus: TSENTRI tootearenduste joonised on kõigile mööblitootjatele tasuta saadaval.

 • Puidupõhised tegevusvahendid lastele – valmimisel on ratastel muusikariistade panipaik (pillikäru): joonised, mudelid valmis ning esimesed prototüübid töös.
Ratastel muusikariistade panipaik – mudel
 • Valmis mööbliühenduste näidiste riiul koos näidistega. Alustati katsekehade ettevalmistamist vastupidavuse testimiseks ja võrdluskatseteks.
Mööbliühenduste näidised TSENTRIS
Mööbliühenduste näidised TSENTRIS

 

 • Külastati erinevaid valdkondlike messe, anti nendest ülevaade ning läbi selle tõsteti teadlikkust valdkonna trendidest.

 

Valdkondlikud artiklid/blogipostitused

 

Viimistlustehnoloogia

 • Eesti Maaülikooli magistrandi (Tanel Veske) magistritöö juhendamine, teemal “Termotöödeldud ja viimistletud puidu pinnatrüki vastupidavus saunakeskkonnas”. Uuringu tulemusena valmib põhjalik ülevaade viimistlusmaterjali vastupidavusest ekstreemtingimustes, milliseid värvituid pinnakattevahendid on sobivad saunades ja spa-des. TSENTER on pakkunud viimistluslabori teenuseid, tõstnud töötajate teadmust ning pakkunud ettevõtjatele valdkondlikku infot katse läbiviimisest.
 • Koostöös Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi ja ettevõtte Thermory esindajaga viidi läbi esmased katsed plasma mõju hindamiseks termotöödeldud puidul, mida kasutatakse välitingimustes koos viimistlusmaterjaliga. Töö eesmärk on parandada välitingimustes kasutatava puitmaterjali vastupidavust koos viimistlusmaterjalidega ja hinnata plasma töötluse mõju termopuidule.
 • Koostööprojekt Poola Ülikooliga – Poznan University of Life Sciences. Valmis uurimustöö ja artikkel, teemal “Finishing of wood after thermal modification” , kus käsitleti pinnatrüki ja termopuidu omadusi tööstuslikul viimistlemisel. Antud uuringut presenteeriti Poolas puiduteaduse konverentsil ning teadusasutuste koostöövõrgustiku WSE seminaril. Artikkel: Talviste_Plasma pre-treatment of thermally modified wood_kliimaga
 • Viidi läbi viimistlusliini katsed vesialusel viimistlusmaterjalidega puidupõhistel materjalidel, koostöös materjali tarnijatega.

 

Tootmisjuhtimine

 

Koostööprojekt: Koostöö-robotmanipulaatorite rakendusvõimalused puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes.

 • Viidi läbi praktilised katsed firmades Tarmeko LPD (termopitsati masina teenindamine ja kumerate pindadega detaili lihvimiskatse) ja Kase Furniture (saetud puidulaastude etteanne lailintlihvpingile).
 • Valmistati ette rakendus roboti katsetamiseks firmas Estopuit (puumasina teenindamine nii etteandes kui detailide töötlemisjärgses eemaldamises).
 • Tõsteti roboti võimekust täiendava vaakumpumba, mahuanduri ja täiendavate vaakumhaaratsitega. Loodi erinevad katselised tööprogrammid.
 • Kokkuvõtted ja kogemuslood ettevõtetes toimunud robotikatsetuste põhjal:

 

Rahvusvahelistumine

 • Loodi uusi ja hoiti koostöö kontakte rahvusvaheliste teadus- ja arenduskeskuste, ülikoolide ning ettevõtjatega uuringute läbiviimiseks ja valdkondliku informatsiooni vahetuseks.
 • Osaleti ettekandega iga-aastasel WSE võrgustiku konverentsil ning Poolas konverentsil Wood Science and Economy. WSE ettekanne
 • Osaleti rahvusvaheliste projektide ja võrgustike kohtumistel ja tegevustes (Skilled-Up, COVE, ALLVIEW).
 • Külastati rahvusvahelisi valdkondlike kompetentsikeskuseid (Rootsis Träcentrum ja Tibro Wood Technology Center, Horvaatias Pannonian Competence Centre for Wood Kokkuvõte: Tsenter Horvaatias.
 • Külastati 4 rahvusvahelist valdkondlikku messi (Salone del Mobile, Wood Products & Technology 2022 L9, Feria Hábitat Valencia, Xylexpo 2022).
 • Alustati uute võimelike rahvusvaheliste projektide kirjutamist (Interreg BSR, EstLat, EstRus).

 

Sündmused

TSENTRIS või TSENTRI messkonnaga korraldati 11 üritust:

 

Koolitusmaterjalid

 

TSENTRI podcastid

 

Noored ja haridus

 

Muu

 • Tsentrit külastas aastas 2292 inimest (koolitused, nõustamised, loengud, Tsentri tutvustus vms).
 • Regulaarne koostöö kohalike arendusorganisatsioonidega – Võrumaa Arenduskeskus, KUPLAND, Töötukassa, Kagu-Eesti Puiduklaster.
 • TSENTER meedias

 

Teenused

Ettevõtetele osutati tasulisi teenuseid 276 korral. Peamised kliendid olid Võru-, Harju- ja Põlvamaalt, aga huvilisi oli üle Eesti. Lisaks on meil püsiklient Rootsist, kellega oleme koos teinud mitmeid tootearendusi (4 korda). Kõige rohkem osutati teenuseid laseril ning suur osa oli kombineeritud teenustel ja tootearendusel.

TSENTRIST sai mitterahalist abi 55 ettevõtet, siia kuuluvad alla ka tasuta koolitustel osalenud ettevõtted (iga ettevõte on loendatud 1 kord, tegelikkuses mõni ettevõte saanud mitmeid kordi mitterahalist abi, aga projekti raames loendame igat ettevõtet 1 kord).

 

Pilt: TSENTRI kalender 2022, autor Tauno Erik

Jaga postitust:
Tsenter